Bedömningskriterier

Juryns uppgift har varit att bedöma deltagande bidrag utifrån fyra huvudkriterier – säljande, informativ, användarvänlig och aktuell – som i sin tur delats in i ett antal delkriterier som poängsatts.

Juryns poängsättning sammanvägdes också med helhetsintrycket och den känsla jurymedlemmarna fick när de besökte sidan. Här kan du ladda hem vår Excelmall och betygsätt din egen hemsida enligt samma modell som juryn för Årets Ametist. Jämför dig sedan med medelvärde, samt min- och maxvärden för deltagarna 2016. Så här såg kriteriernas beskrivningar ut:

Säljande

Hemsidans design ska vara tilltalande för ögat och locka till att vilja se mer och utforska den. Sidan ska också på ett bra sätt framhäva anläggningens unika egenskaper och särart. Information om mervärden som kan bokas till är viktigt, samt användandet av multimedia som t ex film. Chatfunktion och formulär för att skicka en förfrågan är också viktigt, samt någon form av kundreferenser.

Informativ

Det måste vara lätt att se hur man når anläggningen. Telefon och e-post bör finnas på varje sida. En karta som visar var anläggningen ligger måste finnas, gärna en interaktiv sådan. Ett viktigt önskemål från bokarna är fakta om konferenslokalernas storlek och teknik, liksom bilder och ritningar på lokalerna. Även priser är efterfrågat av bokarna. Om det inte är möjligt med en prislista, måste det i alla fall vara lätt att begära en prisuppgift.

Användarvänlig

Hemsidans struktur och navigering är viktig för att man snabbt och enkelt ska kunna hitta rätt. Givetvis ska sidan fungera tillfredsställande oavsett om man surfar via datorn, plattan eller mobilen. Sidan måste ladda snabbt även för de besökare som har en något långsammare Internetanslutning. Det är också en fördel om den är tillgänglig för besökare med funktionshinder.

Aktuell

Sidor med aktuella kampanjer som vänder sig till bokare av möten och event premieras. Finns det däremot gamla och inaktuella erbjudanden kvar drar det ner betyget. Att använda bloggar och sociala medier för att göra sidan aktuell är också en klar fördel vid bedömningen, samt att den inbjuder till interaktion med besökarna.